Hiện trạng BĐS: Cho thuê

2 Sản phẩm được tìm thấy

Villa in Coral Gables

13621 Deering Bay Drive, Coral Gables, FL 33158, USA

Xem Chi Tiết

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giá Bán / Cho Thuê 825,000 VNĐ / tháng
Xem Chi Tiết

Street Food Restaurant

Sunset Drive, Miami, FL, USA

Xem Chi Tiết

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giá Bán / Cho Thuê 16,000,000 VNĐ / tháng
Xem Chi Tiết
.
.
.
.