Điểm đặc trưng: 2 Stories

5 Sản phẩm được tìm thấy

Villa in Coral Gables

13621 Deering Bay Drive, Coral Gables, FL 33158, USA

Xem Chi Tiết

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giá Bán / Cho Thuê 825,000 VNĐ / tháng
Xem Chi Tiết

Villa on Grand Avenue

CocoWalk, 3015 Grand Avenue, Miami, FL 33133, USA

Xem Chi Tiết

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giá Bán / Cho Thuê 4,750 VNĐ / tháng
Xem Chi Tiết

Home in Coral Gables

Jeronimo Drive, Coral Gables, FL 33146, USA

Xem Chi Tiết

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giá Bán / Cho Thuê 9,000,000,000 VNĐ
Xem Chi Tiết
.
.
.
.